Ole og Karine Halstensen

Written by D

Ole og Karine Halstensen kom fra Steinsundholmen og overtok handelsstedet Bekkjarvik 3. mai 1897. De overtok og videreutviklet handelsstedet, og siden denm gang har etterkommerne også tatt vare på arven etter Ole og Karine.

Read more ...
Written by D

Genealogy

Written by D

På disse sidene finnes det informasjon om mine forfedre, samt etterkommere til endel av mine forfedre som primært kommer fra områdene rundt Bergen (nord, sør, vest og øst) slik som Lindås, Ytre Sogn, Evanger, Austevoll. Dette er alle steder hvor det er tilgjengelig en mye dokumentasjon og god tilgang på informasjon om folk i tidligere tider og helt opp til i dag.

Kontakt meg gjerne hvis du har spørsmål, forspørsler eller oppdateringer. Hvis du ønsker å sende det via snailmail bruk:  Frode Dyrdal, Orrestien 1D, N-4022 Stavanger. Ellers er jeg sykt god på e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Written by D

H. Guldbrandsøy AS

Written by D

H.Guldbrandsøy blei starta i Eknesvågen i 1936 av foreldra Karen og Henrik Guldbrandsøy. Halstein og Erling Guldbrandsøy selde familiebedrifta H.Guldbrandsøy A.S i 2013 då det var ingen av barna som ville ta over bedrifta. Erling døydde same året. Halstein og kona Erna som begge ble 76 år i 2014, bestemte seg for å selja huset på Eiatreet ved Ostereidet då dei flytta til Sandviken i Bergen. 

Read more ...
Written by D

Dyrdal

Written by D

Min slekt kommer hovedsaklig fra vestlandet og Hordaland. Min mor's familie kommer fra Austevoll som er sør-vest av Bergen, og min far's familie kommer fra områdene vest for Bergen til Voss.

Familienavnet Dyrdal kommer fra en liten gård hvor min oldefar bodde med familien sin fra 10. mai 1870 og som han solgte 27. juni 1905.

Det er mange familier som heter Dyrdal men mine foreldre, min bror og hans familie, mine barn og meg selv, er de eneste nålevende med Dyrdal navnet fra vår slekt og forfedre. Andre personer som heter Dyrdal er ikke direkte i slekt med oss men det kan naturligvis være andre felles forfedre.

Read more ...
Written by D