Ord til ettertanke

Kjære, du er som en sukkerbit. Det er ikke fordi du er søt, men fordi du er så firkantet

 

Alkohol løser ingen problemer. Men det gjør ikke melk heller.

 

Virkeligheten er en tilstand som skyldes mangel på alkohol.

 

Vi er dem våre foreldre forbød oss å leke med.

 

Fordommer er de lenker som uvitenheten smir for å holde menneskene adskillt.

 

Effektivitet er intelligent latskap.

 

Det er nytteløst å sende armèer mot idèer.