Ord til ettertanke

Vi sjekker værmeldingen enten på yr eller storm.... og så er vi liksom overrasket ?

Truly competent persons are those who use their knowledge to avoid situations where superior skills are needed.

Naturen tilpasser seg alltid- ta feks nesen og hvordan den har tilpasset seg perfekt til slalåmbrillene og utnyttet plassen på midten fremme hvor brillene har en liten uthulning.... :-))

"Fotoshoppet" er nå tydeligvis et nytt norsk ord som har sneket seg in fra engelske "photoshopped" hvor Emma Stone sin replikk "God, have you been photoshopped ..." når hun ser Gosling's sixpack i Crazy Stupid Love kanskje fremstår som den mest kjente og perfekte bruken. Photoshopping har sitt utspring i bilde redigerings og - manipuleringsprogrammet Adobe Photoshop, og nå blir det snart et godtatt norsk verb - å fotoshoppe - for beskrive noe som er en endring/manipulering av virkeligheten, hvis seriøse aktører som journalistene i Aftenbladet fortsetter med det. Kult ! så om litt kan vi kommunisere på følgende måte :
- ska du ? 
- google å fotoshoppe litt seff...

Så kan vi gå videre med å innføre nye ord som på tilsvarende måte gir kommersielle aktører tilgang språket slik at de slipper å bruke tid og penger på markedsføring og reklame:
å ringe - blir til - å aifonere
å drikke - blir til - å pepsiere
å kjøre - blir til - å tesla
å trene - blir til - å umbrodere
å fly - blir til - å ryanaire 

Tiden står stille. Håper det bare er batteriet....
Det er ulogisk at vi strever for et papirløst samfunn men kan ikke få de papirløse fort nok ut av landet...
De sier at jeg er ingenting. Ingenting er perfekt. Altså er jeg perfekt.