Mannens alder

Mellom 10-20 er han som en Fiat - liten men ilter

Mellom 20-30 er han som en Porsche - rask og velsmurt

Mellom 30-40 er han som en Citroen - fullendt

Mellom 40-50 er han som en Opel - lover mer enn han kan holde

Mellom 50-60 er han som en T-Ford - må sveies i gang for hånd