Groucho Marx

Jeg glemmer aldri et ansikt - men i Deres tilfelle er jeg villig til å gjøre et unntak.