Pierce Harris

Minnet er som et barn som vandrer I sjøkanten. Du kan aldri vite hvilken liten stein barnet vil plukke opp og gjemme blant sine mest verdifulle ting.