Lao Tsu

  • Den dårlige leder er den som folk forakter.
  • Den gode leder er den folk ser opp til.
  • Den store leder er den som lar folk si : "Vi gjorde det selv".