Tiden går senere

Å sky kvinner, vin og sang gjør ikke at en lever lenger - det bare oppleves som om tiden går senere.