Virkelig

Virkeligheten er en tilstand som skyldes mangel på alkohol.