Fordommer

Fordommer er de lenker som uvitenheten smir for å holde menneskene adskillt.